Devam Eden Önemli Projelerimiz
Devam Eden Önemli Projelerimiz

Devam Eden Önemli Projelerimiz

 
Devam Eden Önemli Projelerimiz

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi

2011 yılında Aksaray ili Sultanhanı ilçesinde yapım çalışmaları başlatılan ve 2021 yılı sonu itibarıyla tamamlanan proje (I. Etap) ve sonrasında genişletme (II. Etap) çalışmaları ile birlikte 5,4 milyar Sm3 depolama ve 80 milyon Sm3 günlük geri üretim kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir.

 

Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsi (Faz-III) Projesi

Halihazırda 3,19 milyar Sm3 depolama ve 28 milyon Sm3 günlük geri üretim kapasitesi bulunan İstanbul ili Silivri ilçesindeki Kuzey Marmara-Değirmenköy Depolama Tesisi’nde 2017 yılında yapım çalışmaları başlatılan proje ile 4,6 milyar Sm3 depolama ve 75 milyon Sm3 günlük geri üretim kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir.

 

Saros FSRU Projesi

Yüzer sistemlerden (FSRU) transfer edilen doğal gazın ulusal doğal gaz şebeke sistemine aktarılabilmesi için, Saros Körfezi'nde uygun iskele yerinin belirlenmesi ve iskele ile yardımcı tesislerin tasarımının yaptırılmasına yönelik proje tamamlandığında ülkemiz doğal gaz tüketiminin önemli bir bölümüne sahip olan Marmara Bölgesi başta olmak üzere ülkemiz arz güvenliğine önemli bir katkı sağlayacaktır.

 

BOTAŞ Dörtyol Ceyhan Pompa İstasyonu ve HPBH Yapım İşi

Yapımı devam etmekte olan Dörtyol Ceyhan Pompa İstasyonu ve HPBH Yapım İşi Projesi mevcut durumda Bölge Müdürlüğümüze ait Ceyhan Terminali ve Dörtyol Terminalleri arasındaki gemi ile yapılan petrol taşımacılığının, Dörtyol’dan Ceyhan Terminaline boru hattı ile aktarılmasına olanak sağlayacak olup hattın 2022 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır. Ceyhan –Dörtyol tesisleri arasındaki gemi trafiğini kaldırması ve yapılan yatırımı kısa sürede çıkarması planlanan proje Kuruluşumuza ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.