Faydalı Linkler
Faydalı Linkler

Faydalı Linkler

 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı https://www.tccb.gov.tr
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) https://www.enerji.gov.tr
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) https://www.epdk.org.tr
Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) http://www.euas.gov.tr
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) https://www.teias.gov.tr
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) http://www.tedas.gov.tr
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) http://www.tpao.gov.tr
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) http://www.tki.gov.tr
Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) http://www.taskomuru.gov.tr
Eti Maden İşletmeleri (ETİ MADEN) http://www.etimaden.gov.tr
Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) http://www.temsan.gov.tr
Resmi Gazete http://www.resmigazete.gov.tr
Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) http://www.gazbir.org.tr
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) http://www.elder.org.tr
Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği (PETFORM) http://www.petform.org.tr
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) https://www.iea.org
Mevzuat https://www.mevzuat.gov.tr
Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Default.aspx