Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi
Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi

 

BOTAŞ’ın ülkemizin enerji arz güvenliğini temin ve tesis etme önceliği ile sürdürülen depolama çalışmaları, dünya ölçeğinde projeler ile yürütülmektedir. 

Enerji arz güvenliğinin sağlanması çerçevesinde BOTAŞ tarafından geliştirilen en önemli projelerden biri olan Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projesi’nin yapım çalışmaları 2011 yılında Aksaray ili Sultanhanı ilçesinde başlatılmıştır. 2021 yılı sonu itibarıyla tamamlanan proje (I. Etap) ve sonrasında genişletme (II. Etap) çalışmaları ile birlikte 5,4 milyar Sm3 depolama ve 80 milyon Sm3 günlük geri üretim kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir. I.Etap kapsamındaki çalışmalar tamamlanmış olup 1,2 milyar Sm3 çalışma gazı kapasitesine ve 40 milyon Sm3 günlük geri üretim kapasitesine ulaşılmıştır.

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, yerin 1,5 km altında açılan olan tuz kuyularına tatlı su basılarak tuzun eritilmesi ile toplam 52 kavernadan oluşmaktadır.

Proje, 5,4 milyar Sm3 depolama kapasitesi hedefi ile dünyada tuz yapılarında en büyük doğal gaz depolama tesisi olma özelliğiyle öne çıkmaktadır.

Proje, enerji arz güvenliğine katkı sağlamanın yanında bölge habitatına da fayda sağlamıştır.  Depolama projesi kapsamında yer alan ve yer altındaki kuyularda tuzu eritmek amacıyla Hirfanlı Barajı'ndan getirilen tatlı su, işlem sonrasında tuzlu su olarak Tuz Gölü’ne pompalanmaktadır. Bu sayede Tuz Gölü'ndeki su seviyesi her geçen gün artarak Tuz Gölü havzasındaki habitat yeniden canlanmıştır.