Biyoçeşitlilik
Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik

 

BOTAŞ, çevresel hassasiyetleri ön plana çıkararak kurulduğundan bu yana faaliyet gösterdiği bölgelerde biyoçeşitliliğin korunması ve artırılmasına yönelik birçok çalışma gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. 

BOTAŞ’ın yıllardır uyguladığı ağaçlandırma ve hayvan popülasyonu artırma çalışmaları ile hem tesislerdeki sahalar yeşillendirilmiş hem de hayvanlar için yaşam alanı oluşturulduğundan biyoçeşitlilik artmıştır. Örneğin turaç, keklik, tilki, oklu kirpi, ceylan vb. canlılar Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü sahasını yaşam alanı edinmişlerdir. 

Kuruluşumuz tarafından Tuz Gölü’nün yaklaşık 40 km güneyinde “Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Projesi” yürütülmektedir. Proje kapsamında Hirfanlı Barajı'ndan alınan tatlı su ile yer altındaki tuz kütlelerinin çözünmesi sağlanarak, oluşturulan mağaralarda doğal gaz depolanmaktadır. Ortaya çıkan tuzlu su ise boru hatlarıyla taşınarak Tuz Gölü'ne deşarj edilmektedir. Bu sayede her geçen gün kurumakta olan Tuz Gölü’nün su miktarının artmasına katkı sağlanmaktadır. 

Tuz Gölü göçmen bir kuş türü olan flamingoların göç yolu üzerindedir. Göç dönemlerinde flamingolar Tuz Gölü ve çevresinde konaklar, beslenir ve ürerler. Tuz Gölü’nün su seviyesinin artması ile birlikte bölgede oluşan adacıklar flamingoların beslenme ve üremelerini kolaylaştırmakta, ayrıca yumurtalarını sürüngenlerden korumaktadır. Bu sayede flamingoların sayılarının artabilmesi için elverişli bir ortam oluşturulmuş olur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gerçekleştirdiği “Flamingo Popülasyonlarının Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi Projesi” kapsamında yapılan incelemelerde Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde flamingo yavrularının her geçen yıl katlanarak arttığı tespit edilmiştir.

Tuz Gölü habitatının eşsiz güzelliklerini görsel bir şölen olarak sunan "Fotoğraflarla Tuz Gölü" albümüne https://www.botas.gov.tr/uploads/dosyaYoneticisi/82781-kuslar-ve-tuz-golu-tam.pdf linkinden ulaşılabilir.