Saros FSRU Terminali
Saros FSRU Terminali

Saros FSRU Terminali

 
Saros FSRU Terminali

Saros FSRU Terminali ve Kara Boru Bağlantı Hattı Projesi

Saros FSRU Terminali ve Kara Boru Bağlantı Hattı Projesi Yapım İş’i ile; BOTAŞ tarafından Edirne ili, Keşan ilçesi, Sazlıdere Köyü mevkii Saros Körfezi içerisinde, LNG taşıyan gemiler vasıtasıyla temin edilen sıvılaştırılmış doğal gazın yüzer sistemlerle depolanması ve gazlaştırılması işlemini yapan "Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Gemilerinin (Floating Storage and Regasifıcation Unit-FSRU)" yanaşabilmeleri için uygun şekilde tesisin tasarımı, inşası yapılması ve 17 km uzunluğundaki kara boru bağlantı hattı vasıtasıyla kapasitesi 28 milyon m3/gün olacak şekilde ulusal şebekeye doğal gaz aktarılmaktadır.

Saros FSRU Projesi ile ülkemizin doğal gaza dayalı enerji üretim ve sanayi tesislerinin yoğun olduğu, aynı zamanda konut doğal gaz tüketiminin en fazla olduğu noktalara yakın, Marmara Bölgesi’nin Trakya kesiminde, doğal gaz iletim sistemine önemli bir destek, yeni bir giriş noktası oluşturulacaktır. Proje, Çanakkale Boğazındaki gemi trafiğinden kaynaklanan “kısıntı/kesinti” durumlarını ortadan kaldıracaktır. Saros FSRU Projesinin yapımının tamamlanmasıyla ülkemizin öncelikle Balkanlar ve dünya doğal gaz ticaretinde etkin bir ülke konumuna gelerek, gaz iletimi ve ticareti merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaşmasını sağlamıştır.

Dünya enerji stratejisinde ülkemiz adına önemli bir yapı taşı oluşturan Saros FSRU Projesi de bütün süreçleri itibarı ile çevreye duyarlı bir perspektifle, bilimsel ve teknik yaklaşımlarla yürütülmüş, gerekli bütün izinler alınmış, sosyo-ekonomik fayda, ulusal ve uluslararası mevzuat ile ilgili standartlar gözetilmiş, koruma bölgeleri, sit alanları, tabiat varlıkları, göletler, tarım alanları, diri fay hatları, sismik aktivite, orman alanları, flora-fauna analizleri, arkeolojik ve ekolojik veriler, özel geçişler, turizm alanları dikkate alınarak proje hassasiyetle yapılandırılmıştır.

FSRU Terminali ve Kara Boru bağlantı hattı yapılmak üzere Edirne ili, Keşan ilçesi, Sazlıdere Köyü mevkii Saros Körfezi içerisinde Kuruluşumuzca uygun bir yer belirlenmiş ve 16.10.2020 tarihinde detay mühendislik ve yapım çalışmalarına başlanması için söz konusu sahanın yer teslimi yapılmıştır.

Bütün çevre duyarlılıkları gözetilerek yapım çalışmalarına başlanmış, 176 gün olumsuz hava ve deniz koşullarına rağmen, yoğun mesai harcanarak süresinden önce Proje tamamlanmış ve Saros FSRU Tesisi Aralık 2022 tarihi itibarıyla  devreye alınmıştır.

Proje kapsamında %73 oranında yerli malzeme kullanılmıştır.

Proje kapsamındaki imalatlarda;

265 metre uzunluğunda 460 metre genişliğinde deniz iskelesi,1 adet ölçüm istasyonu, 17 km  36” boru hattı ve 2 adet pig istasyonu inşa edilmiştir.

• Projenin bulunduğu bölgedeki çevresel unsurlara azami hassasiyet gösterilmiştir. Bu kapsamda bölgede 1.000.000 lavanta fidanı, binlerce çam fidanı  ve badem ağaçları ile 100.000 zeytin fidanı toprakla buluşturulmuştur.

• Proje alanında bulunan deniz çayırlarının (Posidonia oceanica ve Cymodocea nodosa) taşınması ülkemizde ilk olarak Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilmiş, inşaat faaliyetleri öncesinde belirlenen bölgeye nakledilmiştir. Taşıma çalışmaları deniz biyologları ve/veya hidrobiyologlar koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir. 16 Aralıkta 2020 yılında başlayan çalışmalar, 18 Şubat 2021 tarihinde yaklaşık 2 ay sürecinde tamamlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 6000 m2 deniz çayırı, 860 metre uzaklığa taşınarak dikilen alana %100 uyum sağlamıştır.

• Dünya literatürüne yeni bir yöntem kazandırılması neticesinde ve çevreye olan hassasiyetin göstergesi olarak yine ülkemizi birçok alanda gururlandırdığı gibi deniz çayırlarının taşınması projesi ile BOTAŞ, The Green Organisation tarafından düzenlenen Yeşil Elma Ödülleri’nde (Green Apple Awards) altın ödül kazanmıştır.

Saros'ta deniz çayırlarının taşınma videosuna ulaşmak için tıklayınız.