İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 

BOTAŞ, iş sağlığı ve güvenliğini en temel insan hakkı saymaktadır. Kuruluşumuzda bu amaçla; çalışanların ve etkileşim içinde bulunulan tüm tarafların, daha güvenli ve çağdaş bir çalışma ortamına kavuşturulması, iş sağlığının korunması ve iş veriminin arttırılmasını sağlamak için 2002-2018 yılları arasında tüm Kuruluşumuzu kapsayacak şekilde TS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi etkin bir şekilde uygulanmıştır.

BOTAŞ, en güvenli Kuruluş olma hedefi doğrultusunda Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanan iş sağlığı ve güvenliği açısından uluslararası yüksek seviyeli nitelik taşıyan TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri Standart belgesini almaya hak kazanan ilk kamu kuruluşu olmuştur.

BOTAŞ 23 Mayıs 2019 tarihinden itibaren iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri Standardı doğrultusunda yönetmektedir.

Belge Tarihi  :   25-05-2022
Geçerlilik Tarihi  :   04-06-2024
Belge No.  :   OY-014-09/04-R18
Belge  :