2020 Yılı Şubat Ayı Ham Petrol İletim Tarifesi
2020 Yılı Şubat Ayı Ham Petrol İletim Tarifesi

2020 Yılı Şubat Ayı Ham Petrol İletim Tarifesi

 

2020 Yılı ŞUBAT AYI
BOTAŞ PETROL İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
CEYHAN-KIRIKKALE VE BATMAN DÖRTYOL HAM PETROL BORU HATLARI
İLETİM TARİFESİ

2020 Yılı ŞUBAT Ayı BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü
Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı İletim Tarifesi
  TL/Varil
İletim Hizmeti Bedeli 2,5047
2020 Yılı ŞUBAT Ayı BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü
Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı İletim Tarifesi
A. Ham Petrol ve Ara Ürün İletim Hizmeti Fiyatı
GÜZERGAH TL/Varil
Batman - Dörtyol 9,0438
Diyarbakır - Dörtyol 7,5697
Sarıl - Dörtyol 3,8762
B. Ham Petrol Hazırlama ve Pompalama Hizmet Fiyatı
PAY TL/Varil
Taşıtıcı Payı 0,8101
Rafinerici Payı 0,5198


2020 YILI ŞUBAT AYI
BOTAŞ PETROL İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
CEYHAN-KIRIKKALE VE BATMAN DÖRTYOL HAM PETROL BORU HATLARI
İLETİM TARİFESİ DETAY BİLGİLERİ

 


 1. 1 Varil: 15,6 ⁰C ve 1.03 kg/cm2 basınçta ölçülen 158.984 litre hacmine tekabül eder.
 2. Ham Petrol: Spesifik gravitesi (0,7927 - 0,9159), API gravitesi (23-47) aralığında kinematik vizkositesi 60⁰F'da (15,5⁰C) 8-9 cst olan ham petroldür.
 3. İletim Hizmeti, iletim hizmeti alan kişiye ait petrolün teslim alınması,iletimi ve hizmet alana veya hizmet alan tarafından yetkilendirilen kişilere teslim edilmesini kapsar.
 4. Ham Petrol Hazırlama ve Pompalama: Taşıtıcılar tarafından BOTAŞ Batman Terminali’ne iletilen ham petrolün, rafineriye verilmeden önce BOTAŞ’a ait depolama tanklarında gerçekleşen; mikserleme, su dreyni, dinlendirme, ölçü alma vb.işlemlerin ardından, booster pompalar vasıtasıyla rafineriye iletilmesi sürecini ifade eder. Bu süreçte ortaya çıkan masraflar, işlem yapılan varil miktarı üzerinden EPDK İletim Tarifesinde belirtilen Taşıtıcı ve Rafinerici payına göre taraflara fatura edilir.
 5. İletim Bedeli fiyatlarımız her ay EPDK Onaylı İletim Tarifesinde de belirtildiği üzere aşağıdaki formüle göre güncellenmektedir:

  fpt(i)= fpt(i-1)*(1+GK)
   
  i : Tarifenin uygulanacağı ay
  fpt(i-1) : (i-1)’nci ayda uygulanan taşıma tarifesi (TL/Varil)
  fpt(i) : i’nci ayda uygulanacak taşıma tarifesi (TL/Varil)
  GK : (i-1)’nci ayda (i-2)’nci ay için açıklanan Yİ-ÜFE (2003=100) ve TÜFE (2003=100) değişim oranları ortalaması
 6. Bu fiyatlar 1 Şubat 2020 itibaren geçerlidir.