İhale İlanları

Sivas Kompresör İstasyonunda Enerji Performans Sözleşmesi Kapsamında Atık Baca Gazından Elektrik Üretimi Projesi

 

"Sivas Kompresör İstasyonunda Enerji Performans Sözleşmesi Kapsamında Atık Baca Gazından Elektrik Üretimi Projesi" işi 15 Nisan 2021 Tarih ve 31455 sayılı  Resmi Gazetede yayınlanan  "Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliği" doğrultusunda  ihale edilecek olup, Teklifler ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Genel Müdürlüğü Haberleşme Müdürlüğü Bilkent Plaza A-2 Blok Zemin Kat 06800 Bilkent - ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

İKN: 2021/524132 

İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 11.11.2021, 14:00

İlan metni

Tarih: 11/11/2021