Duyurular

Personel Alımına İlişkin Sonuç Duyurusu

 

Genel Müdürlüğümüzde 15.03.2021 – 08.04.2021 tarihleri arasında düzenlenen mülakatlara ilişkin değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

*Asil olarak KAZANAN adayların atamalarına esas teşkil etmek üzere aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya noter onaylı suretlerini elden veya posta yolu ile 13.08.2021 tarihine kadar BOTAŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'na ulaştırmaları gerekmektedir.

** Asil olarak kazanan adayların göreve başlamaması halinde "YEDEK" olarak belirlenen adaylara sıralamalarına göre çağrıda bulunulacak olup ilgili yedek adayın bahse konu belgeleri bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza ulaştırması gerekmektedir.

*** Sözlü sınavda başarılı olamayan adaylara Kuruluşumuza gösterdikleri ilgi için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar dileriz.

Sözlü sınav sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

ASİL ADAYLARIN DİKKATİNE

İŞE BAŞLATMA İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-) Barkodlu KPSS Sonuç Belgesi (Kamu Öncelik Belgesi ile başvuru yapan adaylar için Kamu Öncelik Belgesinin Aslı)

2-) Nüfus Cüzdanı (Noter Onaylı Sureti)

3-) E-devletten alınan Yükseköğretim Mezun Belgesi veya Noter Onaylı Diploma Sureti

4-) İlanda Yer Alan Bölümlere Denk Bölümlerden Başvuru Yapanlar İçin Denklik Belgesinin Aslı

5-) E-devletten alınan Barkodlu İkametgah Belgesi

6-) E-devletten alınan Barkodlu Adli Sicil Belgesi

7-) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

8-) Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Alınan "Türkiye'nin her yerinde ve her iklim koşulunda çalışabilir" İbaresi Yer Alan Sağlık Kurulu Raporunun Aslı

9-) 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Erkek Adaylar için Kravat ve Ceketli)

10-) İlanda Yer Alan Şartlara (Dil, Sertifika, Tecrübe vs.) İlişkin Evrakların Aslı

11-) Mühendis ve Uzman Yardımcısı Pozisyonlarında Göreve Başlayacaklar İçin E-Devletten Alınan Barkodlu SGK Hizmet Dökümü (İşyeri Unvan Listeli)

12-) Mühendis ve Uzman Yardımcısı Pozisyonlarında Göreve Başlayacaklar İçin varsa Yüksek Lisans, Doktora ve/veya Yabancı Dil Belgesi Aslı

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz. 

Tarih: 28/7/2021