İhale İlanları

Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri DGBH FAZ-2 İçin Çelik Boru Satın Alınacaktır.

 

Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz-2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ve ekte sunulan ilanda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası (İKN): 2022/1387682

İhale (son teklif verme) tarih ve saati 22.02.2023 Saat 10:00

İlan Metni

Tarih: 22/2/2023