İhale İlanları

Ham Petrol Boru Hatlarının Akıllı Pig Yöntemi ile Kontrolü Hizmet Alımı İşi

 

Ham Petrol Boru Hatlarının Akıllı Pig Yöntemi ile Kontrolü Hizmet Alımı İşi ile ilgili olarak 20.12.2021 tarihinde Zeyilname-1 düzenlenmiştir. İhale (son teklif verme) tarih ve saati 06.01.2022 olarak güncellenmiştir.

Ham Petrol Boru Hatlarının Akıllı Pig Yöntemi ile Kontrolü Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İKN:2021/726519

İhale Tarihi ve saati: 06.01.2022. - 10:00.

İhale İlanı

Zeyilname-1

Tarih: 6/1/2022