İhale İlanları

Basınç Transmitteri Alımı İhale İlanı

 

Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğümüzce “Basınç Transmitteri Alımı”  işi BOTAŞ Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği 12. maddesi hükmü doğrultusunda, Kamu İhale Kurumu Bülteni'nde bir defa ilan vermek suretiyle açık ihaleye (İKN: 2019/337263) çıkılmıştır.

İhale Metni

İhale Dokümanları

 

Tarih: 7/8/2019