İhale İlanları

Akçakale - Ceylanpınar İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Etüt Ve Detay Mühendislik İşi Hizmet Alımı

 

Akçakale - Ceylanpınar İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Etüt Ve Detay Mühendislik İşi Hizmet Alımı” işi için açık ihale usulü ile ihaleye çıkılmıştır.

İKN: 2019/380851

İhale (son teklif verme) tarihi ve saati 04.09.2019, 14:00’tür.

İhale Metni

İhale Dokümanı

Tarih:04.09.2019

Tarih: 4/9/2019