Satış Fiyat Tarifesi
Satış Fiyat Tarifesi

Satış Fiyat Tarifesi

 
2019 YILI AĞUSTOS AYI NİHAİ KULLANICI ORTALAMA DOĞAL GAZ SATIŞ FİYATLARI(1)
  Nihai Kullanıcı Ortalama Doğal Gaz Satış Fiyatı
(KDV-ÖTV- ORT. SKB(2) Dâhil)
Yaklaşık Artış Oranı (%)
Kullanıcı Türü Temmuz Ağustos
Abone 1,377943 1,584273 14,97%
Kademe 1(3) 1,377943 1,584273 14,97%
Kademe 2(4) 1,724978 1,961857 13,73%
OSB 1,717005 1,952712 13,73%
CNG 1,724978 1,961857 13,73%
(1)Nihai Kullanıcı Ortalama Doğal Gaz Satış Fiyatı: Nihai Kullanıcılar (Son Kullanıcılar)  için KDV-ÖTV ve 72 lisanslı dağıtım bölgesinde geçerli olan Sistem Kullanım Bedellerinin ortalaması eklenerek hesaplanan fiyattır. 
(2)ORT. SKB: 72 adet lisanslı dağıtım şirketine ait Sistem Kullanım Bedellerinin ortalamasını ifade etmekte olup, Sistem Kullanım Bedeli her bir dağıtım bölgesi için farklılık göstermektedir.
ÖTV: Özel Tüketim Vergisi olup, 0,023 TL/Sm3 olarak dikkate alınmıştır.
KDV: Katma Değer Vergisi olup, %18 olarak dikkate alınmıştır. 
Abone: Konut tüketicilerini (Evsel tüketicileri) ifade etmektedir.
(3)Kademe 1 : Elektrik üretim amacı dışındaki her bir Ölçüm Sistemindeki yıllık doğal gaz tüketimi, 300.000 Sm3’ün altında olan tüketicileri ifade etmektedir.
(4)Kademe 2 : Elektrik üretim amacı dışındaki her bir Ölçüm Sistemindeki yıllık doğal gaz tüketimi, 300.000 Sm3’ün üzerinde olan tüketicileri ifade etmektedir.
OSB : Organize Sanayi Bölgelerinin/Kullanıcı Birliklerinin elektrik üretim amacı dışındaki doğal gaz kullanımını ifade etmektedir.
CNG : Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketicileri ifade etmektedir.
 
Kuruluşumuzun “2019 Yılı Ağustos Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesine” ulaşmak için tıklayınız.