Neden BOTAŞ'ta Çalışmalıyım
Neden BOTAŞ'ta Çalışmalıyım

Neden BOTAŞ'ta Çalışmalıyım

 

Türkiye'yi doğal gaz ve petrol alanlarında uluslararası enerji merkezi haline getirme vizyonuna sahip olan BOTAŞ, ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle yerine getirdiği doğal gaz ve petrol işletmeciliği faaliyetlerini, 47 yıllık bilgi birikimi, yüksek teknoloji ve her biri kendi alanında uzman insan kaynağı eliyle yürütmektedir.

Enerji alanında ülkemizin öncü kuruluşu olan BOTAŞ, çalışanlarına kurumsal hedeflerini birlikte belirleme ve gerçekleştirme fırsatı sunmaktadır. Bu doğrultuda, yeni fikir geliştirenleri ödüllendirmekte, çalışanlarını sahip oldukları becerileri keşfetme ve geliştirme konusunda teşvik etmektedir.

Sürekli öğrenmeyi alışkanlık haline getirmiş, yenilikleri takip eden, teknolojiyle barışık ve entelektüel bilgi birikimine sahip vatandaşlarımızın BOTAŞ ailesinin bir parçası olmaları öncelikli hedeflerimizdendir.

Bununla birlikte, işe giriş için gerekli olan niteliklerle yetinilmemesi, çalışanlarımıza kendilerini geliştirmeleri, alanlarında uzmanlaşmaları ve çalışma arkadaşları ve BOTAŞ’a anlamlı katkı sağlamaları için gerekli hayat boyu öğrenme kültürü ve bilgi paylaşımı altyapısını sağlamaktadır.

Çalışanlarına kariyer gelişim sürecinde rehberlik ve yol arkadaşlığı yapan BOTAŞ, yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitim, yabancı dil, mesleki eğitimler, diploma ve sertifika programları gibi yetiştirme faaliyetleri düzenlemektedir.

Mevcut öğrenme süreçlerine ek olarak yurt içi ve yurt dışında kongre, konferans, seminer, panel, çalıştay gibi organizasyonlara katılım sağlanmaktadır.    

Personelimizin özverili çalışmalarının karşılığını vermek amacıyla aldığı ücrete ek olarak ikramiye, yabancı dil tazminatı, teşvik primleri, ödül gibi maddi destekler verilmekte; bunlarla birlikte sosyal hayata katkı sağlayacak giyim, tedavi, kreş, yemek ve ulaşım gibi sosyal yardımlar yapılmaktadır.

Sağlıklı bir çalışma hayatının ancak yeterli dinlenme ile sağlanabileceği anlayışıyla çalışanlarımızın ücretli izin haklarını zamanında kullanmaları esastır. BOTAŞ bu kapsamda çalışanlarına, hizmet süresine bağlı olarak 23 ila 30 gün ücretli yıllık izin vermektedir. Ücretli yıllık iznin yanı sıra evlenme, doğum, ölüm, ameliyat, refakat izni gibi kanunu haklardan tamamıyla yararlanmaları sağlanmaktadır.

Ülkemiz genelinde işletmeleri bulunan BOTAŞ, çalışma veya seyahat amacıyla şehir dışına çıkan çalışanlarının konaklama ihtiyacını sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde karşılayacak sosyal tesislere sahiptir. Bu kapsamda Adana, Ankara, İstanbul, Kırklareli, Samsun ve Tekirdağ’da bulunan işletmelerimizde sosyal tesisler de bulunmaktadır.

Sonuç olarak BOTAŞ, varlıklarının sadece boru hatları ve yer üstü tesisleri olmadığını, teknolojik gelişmelerin bilgiyi üretenin “insan” olduğu gerçeğini değiştirmediğini düşünmekte, insana yapılan yatırımın bilgi çağı kurumları için hayati bir önem taşıdığına inanmakta, insan kaynakları stratejisini bu inanç üzerinde inşa etmektedir.