TürkAkım Kara Kısmı-1 Doğal Gaz Boru Hattı
TürkAkım Kara Kısmı-1 Doğal Gaz Boru Hattı

TürkAkım Kara Kısmı-1 Doğal Gaz Boru Hattı

 
TürkAkım Kara Kısmı-1 Doğal Gaz Boru Hattı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti arasında 10.10.2016 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve 24.12.2016 tarih ve 29928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anlaşma uyarınca; Kırklareli ili Kıyıköy beldesinde yer alan alım terminalinin çıkışından itibaren yaklaşık 69 km uzunluğunda ve 48” çapında Doğal Gaz Boru Hattı (DGBH) yapımı işini kapsayan proje tamamlanmıştır. TürkAkım projesinde 1 Ocak 2020 tarihinde gaz akışı başlamıştır.