TANAP DOĞAL GAZ İLETİM A.Ş.
TANAP DOĞAL GAZ İLETİM A.Ş.

TANAP DOĞAL GAZ İLETİM A.Ş.

 

Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz Faz-II Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın, öncelikle Türkiye’ye ardından Türkiye üzerinden Avrupa’ya iletimini amaçlayan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi’nin tasarımını, inşaatını ve bunları takiben işletilmesini tamamlamak üzere kurulan TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. Ankara merkezli bir anonim şirket olup, Kuruluşumuzun iştirak payı %30’dur.

TANAP Doğal Gaz İletim A.Ş.

TANAP Kamulaştırma Direktörlüğü