Standart Dosya Planı
Standart Dosya Planı

Standart Dosya Planı

 

“Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” ve “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi amacıyla, Kurululuşumuzdaki birimlerin görev ve hizmet alanlarına giren hususlardaki bilgi ve belgelerin konularını içeren aşağıdaki “Kurum Dosya Planı” oluşturulmuştur.

Mevzuatta yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belge, bu Kanun ve Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre başvuranların yararlanmasına sunulmaktadır.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ortak Alanlara Ait Dosya Planı