TürkAkım Projesi
TürkAkım Projesi

TürkAkım Projesi

 
TürkAkım Projesi

Rusya Federasyonu ile Ülkemiz arasındaki TürkAkım Projesinin Hükümetler Arası Anlaşması 24.12.2016 tarih ve 29928 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hükümetler Arası Anlaşma uyarınca her biri 15,75 bcm kapasiteli biri ülkemiz ulusal iletim şebekesi sistemine bağlanacak, diğer ülkemizden transit geçecek gazın Avrupa’ya taşınmasına hizmet edecek olan iki hat inşa edilecektir. Rusya'nın Anapa şehrinden başlayan ve Kırklareli ili Kıyıköy Beldesi'nde sona eren deniz kısmı uzunluğu yaklaşık 930 km' uzunluğunda ve 32" çapında iki hattan oluşmaktadır. Projenin Karadeniz geçişi için yapılan bu hatların inşaatı 19 Kasım 2018 itibarıyla tamamlanmıştır. Karada yürütülen Alım Terminali ve boru hatları yapım çalışmalarının bitirilmesi ile 2020 yılı başı itibari ile bu hatlardan gaz arzı sağlanması planlanmaktadır.