Saros FSRU
Saros FSRU

Saros FSRU

 
Saros FSRU

Yüzer sistemlerden (FSRU) transfer edilen doğal gazın ulusal doğal gaz şebeke sistemine aktarılabilmesi için, Saros Körfezi'nde uygun iskele yerinin belirlenmesi ve iskele ile yardımcı tesislerin tasarımının yaptırılmasına yönelik; “Saros Yüzer Sistemelerden Transfer Edilen Gazlaştırılmış Doğal Gazın Sisteme Aktarılması İçin İskele, Yardımcı Tesisleri ve Boru Hattı Yapımına Yönelik Mühendislik çalışmaları devam etmektedir. Proje tamamlandığında başta ülkemiz doğal gaz tüketiminin önemli bir bölümüne sahip olan Marmara Bölgesi başta olmak üzere ülkemiz arz günenliğine önemli bir katkı sağlayacaktır.