İlköğretim Öğrencileri İçin
İlköğretim Öğrencileri İçin

İlköğretim Öğrencileri İçin

 


 1. Petrol nedir? 
 
Yerküre içerisinde organik materyalin başkalaşımı ile oluşmuş ve gözenekli kayaçlar içerisinde depolanmış sıvı haldeki hidrokarbonlara ham petrol adı verilir. Petrolün başındaki "ham" terimi bir hammadde olduğunu ve henüz işlenmediğini gösterir. Ham petrol, rafinerilerde bileşenlerine ayrıştırılarak (damıtılarak) günlük yaşamımızda kullandığımız pek çok ara madde ve akaryakıt ürünleri elde edilir.  


Petrol; 
 -Enerji kaynağıdır. 
 -Değerli bir madendir. 
 -Asfalt ve gaz yağı yapımında kullanılır. 
 -Deterjan ve plastik yapımında kullanılır. 
 -Benzin olarak kullanılarak araçların çalışmasını sağlar. 
 -Petro-kimya ürünleri yapımında kullanılır. 
 -Tekstil fabrikalarında kullanılır. 

 BOTAŞ Türkiye’deki en büyük ham petrol taşıyıcısıdır. 

 
Ülkemizde petrol çıkarılıyor mu?

Ülkemizde; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa ve Mardin’de petrol yatakları vardır. 

Hangi ülkelerden petrol alıyoruz?

Ülkemizde petrol az bulunur, bu nedenle ülkemiz petrol ihtiyacının önemli bir kısmını dış ülkelerden karşılar. Ülkemizin petrol ihtiyacını karşılamak için en çok Irak, Rusya Federasyonu ve İran’dan petrol temin edilmektedir.  


2. Doğal gaz nedir?

Doğal gaz, yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı bir gaz karışımıdır. Doğal gaz kayaçların mikroskobik gözeneklerinde bulunur. Evlerde ısınma amaçlı, işyerlerinde, sanayide, elektrik üreten santrallerde hatta araçlarda kullanılan bir yakıttır. Doğal gaz en temiz fosil yakıttır.

Ülkemizde doğal gaz gün geçtikçe daha çok yayılmakta ve daha fazla evde kullanılmaktadır. Ülkemizde doğal gaz alt yapısı günden güne büyümektedir.

Ülkemizde doğal gaz az bulunur bu nedenle ülkemiz doğal gaz ihtiyacını dış ülkelerden karşılar.

Doğal gaz, milyonlarca yıl öncesindeki canlıların kalıntılarının, yer altında başkalaşım geçirmesi sonucunda oluşur. Doğal gaz yer altında sıcaklık ve basınç etkisi ile oluşmaktadır. Doğal gaz normalde kokusuz ve renksizdir, ancak doğal gaz kaçağı olduğunda anlaşılması için sonradan doğal gaza koku verici maddeler eklenir.

BOTAŞ Türkiye’deki en büyük doğal gaz sağlayıcısıdır.


Ülkemizde doğal gaz çıkarılıyor mu?

Ülkemizde doğal gaz Adıyaman, Edirne, Mardin, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Düzce illerinde çıkarılmaktadır. 


Hangi ülkelerden doğal gaz alıyoruz?

Ülkemizin doğal gaz ihtiyacını karşılamak için Rusya Federasyonu, İran, Azerbaycan, Cezayir'den doğal gaz alınmaktadır. 


 3. LPG nedir?

LPG, sıvılaştırılmış petrol gazı anlamına gelmektedir. Yanıcı ve parlayıcı özelliğe sahiptir. Renksiz ve kokusuzdur, ancak gaz kaçağı olduğunda anlaşılması için sonradan LPG’ye koku verici maddeler eklenir. LPG bir petrol türevidir. 
Konutlarda sıcak su, pişirme ve ısıtma, bina, sera ve tavuk kümeslerinin ısıtılmasında kullanılan LPG sanayide ısıtma, ısıl işlem, kurutma, kaynak, kesme, buhar ve elektrik üretiminde kullanılabilen bir enerji kaynağıdır. 


 4. LNG nedir?

LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz), kokusuz, renksiz ve zehirli olmayan, sıvı fazda bir yakıttır. Sıvı fazında taşınmakta ve depolanmaktadır. Tüketime, gaz fazında sunulmaktadır. LNG ile yüksek miktardaki doğal gaz, düşük basınçlar altında hacmi yaklaşık 600 kez küçültülerek sıvı halde saklanabilmekte ve taşınabilmektedir.  

5. İletim (Taşıma) nedir?

Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmektir. 

Boru hattı nedir?

İçerisinden ham petrol veya doğal gazın taşındığı denizaltına veya yer altına döşenmiş çelik borudur.  


İletim Hattı Nedir?

Doğal gazı veya petrolü kaynağından alıp şehirlere, çevrim santrallerine, sanayi bölgelerine veya sanayi tesislerine kadar taşıyan çelik boru hatlarıdır.  
BOTAŞ, Türkiye’nin dört bir yanına boru hatları yaparak tüm illerin doğal gaza kavuşmasını sağlamıştır. Ayrıca ham petrolü de taşıyarak arabalarda kullanılan benzin ve LPG’nin yapılması için gerekli ham maddeyi sağlamıştır. 

6. Depolama nedir?

Doğal gaz, petrol veya LNG’nin belirli bir süre korunup kullanılacağı zamana kadar saklanmasıdır.  
BOTAŞ, kurduğu depolama tesisleriyle tüm Türkiye’nin enerji ihtiyacını kesintisiz bir şekilde karşılıyor

 7. Proje nedir?

Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde; değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. BOTAŞ Ülkemize enerji sağlamak için boru hattı projeleri, depolama projeleri gibi pek çok proje yürütmektedir.  
BOTAŞ, gerçekleştirdiği projelerle Türkiye’nin dört bir yanını doğal gaz ile buluşturdu.  

8. Ticaret nedir?

Mal ve hizmetlerin, para ile ifade edilebilen bütün değerlerin alım ve satım işleridir. 
BOTAŞ, komşu ülkelerle yaptığı ham petrol ve doğal gaz ticaretiyle, ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamaktadır. 


9. Yeraltı kaynakları nelerdir?

Petrol, kömür, doğal gaz, madenler, su gibi toprak altında bulunan değerli nesnelerdir. 

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ? 


Doğal gaz fosil bir yakıttır.

Yandığında çevreye en az zarar veren fosil yakıt doğal gazdır.

Soba ve doğal gaz zehirlenmelerine sebep olan gaz doğal gaz değildir; karbonmonoksit gazıdır.

Petrol, bitki ve hayvan kalıntılarının milyonlarca yıl kömür gibi ısı ve basıncın etkisiyle başkalaşması sonucu oluşur.