İhale İlanları

Muhtelif Yerlerde 1773 km Doğal Gaz Boru Hatlarının Akıllı Pig Yöntemi ile Fiziki Kontrolü

 

“Muhtelif Yerlerde 1773 km Doğal Gaz Boru Hatlarının Akıllı Pig Yöntemi ile Fiziki Kontrolü” hizmet alımı işine ilişkin BOTAŞ Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği’nin 12. maddesi hükümleri doğrultusunda açık ihale usulü ile ihaleye çıkılmıştır.

İKN: 2019/318260

İhale (son teklif verme) tarihi ve saati 22.08.2019, 14:00’tür.  

İhale Metni

İhale Dokümanları

Tarih: 22/8/2019