İhale İlanları

LNG TANK BORU PLATFORMLARI İLE BORU HATLARININ YÜZEY TEMİZLİK, BOYA VE İZOLASYONU İŞİ HİZMET ALIMI

 

"LNG TANK BORU PLATFORMLARI İLE BORU HATLARININ YÜZEY TEMİZLİK, BOYA VE İZOLASYONU İŞİ HİZMET ALIMI" 4734 sayılı KİK İstisnalar (3/g) maddesi kapsamında, “Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği”’nin 12. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası: 2022/550389

İhale  (son teklif verme) Tarih ve Saati: 28.06.2022 - 14:00

İhale İlanı

İhale Dokümanları

Tarih: 28/6/2022