İhale İlanları

Kırıkkale ve Bolu, Karabük, Kızılcahamam Bölgesi Muhtelif Hat Vanaları ve Pig İstasyonları Zemininin Beton ve Kilit Parke Taşı Kaplanması Yapım İşi

 

"Kırıkkale ve Bolu, Karabük, Kızılcahamam Bölgesi Muhtelif Hat Vanaları ve Pig İstasyonları Zemininin Beton ve Kilit Parke Taşı Kaplanması” yapım işine ilişkin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi hükümleri doğrultusunda açık ihale usulü ile ihaleye çıkılmıştır.

İKN: 2019/246199

Elektronik ihale (son teklif verme) tarihi ve saati: 13.06.2019, 14:00 

İlan Metni

Tarih: 13/6/2019