İhale İlanları

BOTAŞ Merkez ve Taşra Teşkilatı Akaryakıt Alımı

 

BOTAŞ Merkez ve Taşra Teşkilatı Akaryakıt Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler ihale ilanında yer almakta olup ihale dokümanlarına EKAP üzerinden ulaşılabilir.

İhale (son teklif verme) tarihi: 31.10.2019

İKN: 2019/402662

İhale İlanı

Tarih: 31/10/2019