İhale İlanları

Atık Baca Gazı Isısının Enerji Dönüşümü Mühendislik İşi Hizmeti Alımı

 

 

ZEYİLNAME-1 İLE İHALE TARİHİ 06.10.2020 OLARAK GÜNCELLENMİŞTİR.

 

Atık Baca Gazı Isısının Enerji Dönüşümü Mühendislik İşi Hizmeti Alımı,  4734 sayılı KİK İstisnalar (3/g) maddesi kapsamında, “Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği”’nin 12. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İKN: 2020/453844

İhale (son teklif verme) tarihi ve saati 06.10.2020, 14:00’tür.

İhale ilanı

İhale dokümanı

Zeyilname-1

Soru-Cevap 1

Tarih: 6/10/2020