Saros FSRU
Saros FSRU

Saros FSRU

 

BOTAŞ, Saros FSRU Terminali ve Kara Boru Bağlantı Hattı Tesisi’ni Türkiye doğal gaz tüketiminin önemli bir bölümüne sahip olan Marmara Bölgesi başta olmak üzere, ülke arz güvenliğine büyük ölçüde katkı sağlamak üzere tamamlamıştır. Edirne ili, Keşan ilçesi, Sazlıdere Köyü mevkiinde yapılan tesis, sıvılaştırılmış doğal gazın depolanması ve gazlaştırılması işlemini yapan "Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Gemilerinin (Floating Storage and Regasification Unit-FSRU)" yanaşabilmelerine uygun şekilde  tasarlanmıştır.  Tamamlanan tesis ve 17 km uzunluğundaki kara boru bağlantı hattı vasıtasıyla kapasitesi 28 milyon m³/gün olacak şekilde ulusal şebekeye doğal gaz aktarılabilecektir.

Saros FSRU Projesi ile ülkemizin doğal gaza dayalı enerji üretim ve sanayi tesislerinin yoğun olduğu, aynı zamanda konut doğal gaz tüketiminin en fazla olduğu noktalara yakın, Marmara Bölgesi’nin Trakya kesiminde, doğal gaz iletim sistemine önemli bir destek, yeni bir giriş noktası oluşturulmuştur. Proje, Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiğinden kaynaklanabilecek “kısıntı/kesinti” ihtimallerini de ortadan kaldırmıştır. Saros FSRU Projesi, ülkemizin öncelikle Balkanlar, Avrupa ve dünya doğal gaz ticaretinde etkin bir ülke konumuna gelerek, gaz iletim ve ticaret merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaşmasını sağlamıştır.

FSRU Terminali ve Kara Boru bağlantı Hattı için 16.10.2020 tarihinde yer teslimi yapılmış olup 02.12.2022 tarihi itibarıyla projenin kabul işlemleri yapılarak tesis, işletmeye hazır hale getirilmiştir.

Proje kapsamında %73 oranında yerli malzeme kullanılmıştır.

Proje kapsamındaki imalatlarda;

265 metre uzunluğunda ve 460 metre genişliğinde deniz iskelesi,1 ölçüm istasyonu, 17 km uzunluğunda 36 inç çapında boru hattı ve 2 pig istasyonu inşa edilmiştir.

Projenin bulunduğu bölgedeki habitata, flora ve faunaya, bütün çevresel unsurlara azami hassasiyet gösterilmiştir. Bu kapsamda bölgede 1.000.000 lavanta fidanı, binlerce çam fidanı ve badem ağaçları ile 100.000 zeytin fidanı toprakla buluşturulmuştur.

Proje alanında bulunan deniz çayırlarının (Posidonia oceanica ve Cymodocea nodosa) taşınması ülkemizde ilk olarak Kuruluşumuz tarafından -dünyada ilk kez uygulanan ve literatüre giren yeni bir metotla- gerçekleştirilmiş, inşaat faaliyetleri öncesinde belirlenen bölgeye nakledilmiştir.

Ülkemizi birçok alanda gururlandıran BOTAŞ, deniz çayırlarının taşınması projesi ile dünya literatürüne kazandırdığı yeni metot ve gösterdiği çevre hassasiyetiyle The Green Organisation tarafından düzenlenen Yeşil Elma Ödülleri'nde Altın Ödüle layık görülmüştür.

Saros'ta deniz çayırlarının taşınma videosuna ulaşmak için tıklayınız.