Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları nasıl yapılır?
Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları nasıl yapılır?

Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları nasıl yapılır?

 

Mevcut personel yasalarında; işçilerin kurumlar arası nakline ilişkin herhangi bir düzenleme yer almadığı gibi, personel kanunlarına tabi olarak çalışanların da Teşekkülümüze yatay geçiş imkânı bulunmamaktadır.

Ancak istisna olarak 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında nakle tabi personel olarak belirlenenler arasından ihtiyaç bulunması ve kadro müsaadesi olması halinde Devlet Personel Başkanlığı'nın izniyle Teşekkülümüze naklen atama yapılabilmektedir.