Flamingolar
Flamingolar

Flamingolar

 

Proje kapsamında Aksaray İli Sultanhanı İlçesi’ne 121 km. uzaklıktaki Hirfanlı Barajı’ndan boru hattı ile alınan tatlı su, çözeltme işleminden sonra Tuz Gölünün su karakteri ile aynı yoğunluğa sahip olmakta ve Tuz Gölü Havzasına deşarj edilerek ülkemizin en kurak bölgesinde yer alan ve su seviyesi yıldan yıla azalan Tuz Gölünün su seviyesinin artmasına ve ekosisteminin iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, ülkemizin en büyük flamingo doğal üreme kolonisini barındırmaktadır. Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi, Tuz Gölünün su seviyesinin artmasını sağlayarak flamingoların üremeleri için uygun alanların genişlemesine katkı sağlamaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesindeki flamingo popülasyonlarının araştırılması ve izlenmesi projesi kapsamında 2016 yılında 9.564 adet, 2017 yılında 11.079 adet flamingo yavrusu tespit edilmiştir. 2018 yılı Mayıs ve Haziran aylarında yapılan arazi çalışmalarında doğrudan gözlem, uçak, drone, dürbün-teleskop-tele objektif vb. araçlar ile yapılan gözlemlerde 12.746 flamingo yavrusu tespit edildi. Her yıl bu sayının düzenli olarak arttığı ve flamingo yavrularının sağlıklı bir şekilde gelişim dönemlerini tamamlayarak sonbaharda Tuz Gölünü terk ettikleri görülmektedir.