İhale İlanları

Teşkilatta Kullanılan Telekom Sistemlerinin Aynı Yönetim Sistemine Alınarak Birleştirilmesi İşi

 

"Teşkilatta Kullanılan Telekom Sistemlerinin Aynı Yönetim Sistemine Alınarak Birleştirilmesi İşi” Kamu İhale Kanununun 19. maddesi hükmü doğrultusunda, Kamu İhale Kurumu Bülteni'nde ve yerel bir gazetede ilan vermek suretiyle açık ihaleye çıkılmıştır.

İKN: 2019/412078

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 25.09.2019,14:00'tür.

İhale Metni

İhale Dokümanı

Tarih: 25/9/2019