İhale İlanları

Silindirik Ayarlı Reosta Alımı

 

"Silindirik Ayarlı Reosta Alımı" işine ilişkin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi hükümleri doğrultusunda açık ihale usulü ile ihaleye çıkılmıştır.

İhale Kayıt Numarası (İKN): 2019/234900

İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 30.05.2019, 14:00

Tarih: 30/5/2019