İhale İlanları

“Muhtelif Yerlerde 1773 Km Doğal Gaz Boru Hatlarının Akıllı Pig Yöntemi İle Fiziki Kontrolü” Hizmet Alımı İşinin İhalesine Yönelik Düzeltme İlanı

 

“Muhtelif Yerlerde 1773 Km Doğal Gaz Boru Hatlarının Akıllı Pig Yöntemi İle Fiziki Kontrolü” hizmet alımı işine ilişkin BOTAŞ Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği’nin 12. maddesi hükümleri doğrultusunda açık ihale usulü ile (İKN: 2019/318260) çıkılmış olup; ihale (son teklif verme) tarihi ve saati 19.09.2019 olarak değiştirilmiştir. İhale tarihinde ve ihale dokümanlarında yapılan değişikliklere ilişkin hazırlanan düzeltme ilanı ve zeyilnameli ihale dokümanları  aşağıda sunulmaktadır.

Düzeltme İlanı

Zeyilnameli İhale Dokümanları 

Tarih: 19/9/2019