İhale İlanları

Katodik Koruma Saha Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Titanyum Tüp Anot Alımı

 

"Katodik Koruma Saha Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Titanyum Tüp Anot Alımı" işine ilişkin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi hükümleri doğrultusunda açık ihale usulü ile ihaleye çıkılmıştır.

İhale Kayıt Numarası (İKN): 2019/247828

İhale (son teklif verme) tarihi ve saati 02.07.2019, 14.00’dır.

Titanyum Tüp Anot İhale İlan Metni

Tarih: 2/7/2019