İhale İlanları

Ham Petrol Boru Hatlarının Akıllı Pig Yöntemi İle Kontrolü Hizmet Alımı İşi

 

 

"Ham Petrol Boru Hatlarının Akıllı Pig Yöntemi İle Kontrolü Hizmet Alımı İşi " 4734 sayılı KİK İstisnalar (3/g) maddesi kapsamında, “Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği”’nin 12. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası: 2022/296125

İhale  (son teklif verme) Tarih ve Saati: 31.05.2022 - 10:00

İhale İlanı

İhale Dokümanı

Tarih: 31/5/2022