İhale İlanları

Eskişehir CS-5 Kompresör İstasyonu Kapalı Depolama Alanı

 

Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğünce Eskişehir CS-5 Kompresör İstasyonu Kapalı Depolama Alanı yapım işi Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi (açık ihale) hükmü doğrultusunda, Kamu İhale Kurumu Bülteni'nde ve yerel bir gazetede ilan vermek suretiyle elektronik ihaleye çıkılmıştır.

 İKN: 2020/389069

İhale (son teklif verme) tarih ve saati 18.08.2020, 14.00 'tür.

İhale Metni

İhale Dokümanları

Tarih: 18/8/2020