İhale İlanları

Ekonomik Ömrünü Doldurmuş 1 Adet Taşıt Satışı

 

"Ekonomik Ömrünü Doldurmuş 1 Adet Taşıt Satışı" ihalesi yapılacaktır.

İhale (Son Teklif Verme) Tarihi ve Saati: 20.06.2019, 14.00

06 GFP 91 TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

06 GFP 91 TAŞIT SATIŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

06 GFP 91 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

Tarih: 20/6/2019