İhale İlanları

Dörtyol Fsru Sistemi İletim Şebekesi Bağlantısı Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Kalan İşlerin Tamamlatılması İşi

 

“Dörtyol FSRU Sistemi İletim Şebekesi Bağlantısı Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Kalan İşlerin Tamamlatılması “ işine ilişkin ihaleye çıkılmıştır.

İhale (Son Teklif Verme) Tarihi ve Saati: 12.06.2019, 14.00

İlan metni

Tarih: 12/6/2019