İhale İlanları

Acil Durum Operasyonları İçin Onarım Hizmeti Alım İşi

 

Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğünce “Acil Durum Operasyonları için Onarım Hizmeti Alım" işi, BOTAŞ Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği 12. maddesi hükmü doğrultusunda, Kamu İhale Kurumu Bülteni'nde bir defa ilan vermek suretiyle açık ihaleye çıkılmıştır.

İKN: 2019/309201

İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 17.07.2019, 14:00'dır.

 

İhale Metni

İhale Dokümanları

 

Tarih: 17/7/2019