İhale İlanları

344 Kalem Malzeme Satışı

 

"344 Kalem Malzeme Satışı" ihalesi yapılacaktır. 

İhale (son teklif verme) tarihi ve saati 09.07.2019, 14.00’dır.

İhale Metni

Satış Şartnamesi

Satış Teknik Şartnamesi

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Geçici Teminat Mektubu 

 

 

 

Tarih: 9/7/2019