ULUSLARARASI PROJELERDoğal gaz kullanımının yurt çapında yaygınlaştırılması, arz güvenliğinin artırılması, iletim altyapısının geliştirilmesi ve depolama tesisleri kurulması, geliştirilen transit boru hattı projelerinin tamamlanması suretiyle ülkemizin Orta Asya, Hazar ve Orta Doğu bölgesindeki zengin hidrokarbon rezervlerine sahip ülkeler ile Avrupa’nın ana tüketim merkezleri arasında bir enerji köprüsü olmasının sağlanması yönünde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
ANADOLU GEÇİŞLİ DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ(TANAP)


Azerbaycan’ın SOCAR şirketi ile Kuruluşumuz arasında, Şah Deniz Konsorsiyumu’nun (SDC) Faz II Projesi kapsamında üreteceği gazın yıllık 10 milyar m³’lük bölümünün Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasını teminen tasarlanan Anadolu Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesine yönelik olarak 24 Aralık 2011 tarihinde iki ülkenin Enerjiden Sorumlu Bakanları arasında Ankara’da Hükümetlerarası Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Hükümetlerarası Mutabakat Zaptının hükümleri kapsamında yapılan çalışmaların sonucunda; 26 Haziran 2012 tarihinde Proje ile ilgili olarak Hükümetlerarası Anlaşma ve Ev Sahibi Ülke Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmalar ile TANAP Konsorsiyumu’nun kurulum çalışmalarının başlamasına karar verilmiş ve15 Ekim 2012 tarihinde ilgili Ortaklık Anlaşması imzalanmıştır.


SDC, 28 Haziran 2013 tarihinde Avrupa’ya Adriyatik Denizi Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) projesi yoluyla Güney Avrupa’dan ulaşmayı uygun bulduğunu duyurmuştur. Şah Deniz Faz-II’den üretilecek doğal gazın satışına ilişkin anlaşmalar, Şah Deniz Konsorsiyumu ile dokuz alıcı şirket arasında 19 Eylül 2013 tarihinde imzalanmış; proje kapsamında doğal gazın üretimi ile ilgili yatırım kararı ise 17 Aralık 2013 tarihinde alınmıştır.


Kuruluşumuz ve SOCAR arasında gerçekleştirilen müzakereler neticesinde, 30 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da TANAP Projesine ilişkin Gaz Taşıma Anlaşması, Fonlama Anlaşması, Hisse Devir Anlaşması ve Katılım Anlaşması imzalanmıştır. Kuruluşumuzun TANAP Doğalgaz Anonim Şirketindeki hisse oranı %30 olarak belirlenmiştir.


Projedeki ihtiyaçlar doğrultusunda, Ev Sahibi Ülke Anlaşması’nda değişiklikler yapılmış ve değişiklikler 6553 sayılı kanunla kabul edilip 18 Eylül 2014 tarih ve 29123 sayılı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Proje ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.