ULUSLARARASI PROJELERDoğal gaz kullanımının yurt çapında yaygınlaştırılması, arz güvenliğinin artırılması, iletim altyapısının geliştirilmesi, yeni depolama tesisleri kurulması ve geliştirilen transit boru hattı projelerinin tamamlanması suretiyle ülkemizin Orta Asya, Hazar ve Orta Doğu bölgesindeki zengin hidrokarbon rezervlerine sahip ülkeler ile Avrupa’nın ana tüketim merkezleri arasında bir enerji köprüsü ve enerji ticaret merkezi olmasının sağlanması yönünde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
ANADOLU GEÇİŞLİ DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ(TANAP)


Azerbaycan’ın SOCAR şirketi ile Kuruluşumuz arasında, Şah Deniz Konsorsiyumu’nun (SDC) Faz II Projesi kapsamında üreteceği gazın yıllık 6 milyar m³’ünün Türkiye’ye, 10 milyar m³’lük bölümünün ise Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasını teminen tasarlanan Anadolu Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi’ne yönelik olarak 24 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da bir Hükümetlerarası Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Hükümetlerarası Mutabakat Zaptı’nın hükümleri kapsamında yapılan çalışmaların sonucunda; 26 Haziran 2012 tarihinde Proje ile ilgili olarak Hükümetlerarası Anlaşma ve Ev Sahibi Ülke Anlaşması imzalanmıştır.


SDC, 28 Haziran 2013 tarihinde Avrupa’ya, TANAP hattının devamı olmak üzere, Adriyatik Denizi Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) projesi yoluyla Güney Avrupa’dan ulaşmayı uygun bulduğunu duyurmuştur. Şah Deniz Faz-II’de üretilecek doğal gazın satışına ilişkin anlaşmalar, SDC ile dokuz alıcı şirket arasında 19 Eylül 2013 tarihinde imzalanmış; proje kapsamında doğal gazın üretimi ile ilgili yatırım kararı ise 17 Aralık 2013 tarihinde alınmıştır.


Kuruluşumuz ve SOCAR arasında gerçekleştirilen müzakereler neticesinde, 30 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da TANAP Projesine ilişkin Gaz Taşıma Anlaşması, Fonlama Anlaşması, Hisse Devir Anlaşması ve Katılım Anlaşması imzalanmıştır. Kuruluşumuzun TANAP Doğalgaz Anonim Şirketindeki hisse oranı %30 olarak belirlenmiştir. Projedeki ihtiyaçlar doğrultusunda, Ev Sahibi Ülke Anlaşması’nda değişiklikler yapılmış ve değişiklikler 6553 sayılı kanunla kabul edilip 18 Eylül 2014 tarih ve 29123 sayılı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


BOTAŞ’ın TANAP Doğalgaz Anonim Şirketi’nden %30 hisse almasına ilişkin Ortaklar Anlaşması ve eki Hissedar Kredisi Anlaşması 13 Mart 2015 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır. TANAP Doğalgaz Anonim Şirketi’nde hissedarlık oranları SOCAR %58, BOTAŞ %30, BP %12 şeklindedir. TANAP Doğal Gaz Boru Hattı’nın Temel Atma Töreni Sayın Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Gürcistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın katılımlarıyla 17 Mart 2015 tarihinde Kars’ın Selim İlçesinde gerçekleştirilmiştir.


Proje ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.